Productes Acabats Galeria Productes Acabats Galeria Productes Acabats Galeria

MMS, el software integral per a la gestió de pantalles

Modulex Media Solution (MMS) és un software complet que et permet la gestió i control de les teves

pantalles d’una manera senzilla i eficaç.

Gestiona els teus continguts digitals i analògics

Interfície intuïtiva. Solució basada en el núvol o possibilitat d’instal·lació on-site. Possibilitat d’integració amb els principals softwares de reserves (Outlook, Fidelio, etc.)

El software disposa del seu propi calendari per a la gestió de les pantalles, però si ets un client

corporatiu que ya disposa d’un software avançat de gestió de reserves com pot ser Outlook, Fidelio,

etc. pots integrar ambdues solucions de forma conjunta.

© 2012, Señalética Modular, S.L. / Tots els drets reservats
twitter facebook Simplicitat Gràcies al nou software és possible gestionar totes les seves pantalles instal·lades en qualsevol ubicació, assignar permisos d’accés per grups d’usuaris i fins i tot gestionar i editar les imatges desde la pròpia plataforma i sense necessitat de software de tercers com Photoshop. Ara ja no és necessari tindre una misma imatge en diferents mides i resolucions per a cada pantalla. Pots pujar un únic arxiu a la teva llibreria i després adaptar-lo a la teva plantilla.   Amb el nou software podràs gestionar també els teus videowalls de manera senzilla, arrossegant el contingut fins i tot des de la teva tablet. I aquest s’adaptarà per ajustar-se als bisells de la teva pantalla. I a més a més podràs apagar i encendre, pujar i baixar el volum i fins it tot reproduir en streamming i en 4K.  I et permet plasmar els teus dissenys en mitjans digitals i analògics. Envia-ho a impremta, publíca-ho a les teves pantalles, projector, web, xarses socials, smartphone i fins i tot a la teva senyalètica estàtica.  Els passos a seguir: •	Tria el teu arxiu •	Dissenya la teva plantilla •	Publíca-ho en el canal que vulguis
1: Semodul - Distribuidor Modulex
2: Modulex España
3: Distribuidor Modulex España
4: Semodul - Distribuïdor Modulex
5: Modulex Espanya
6: Distribuïdor Modulex Espanya
7: Error
8: Error
9: Digital Modulex
10: Digital Modulex - Semodul
11: Ariadne Modulex - Semodul
12: Ariadne Modulex - Semodul
13: eFlex Modulex - Semodul
14: eFlex Modulex - Semodul
15: Facility View Modulex - Semodul
16: Facility View Modulex - Semodul
17: Digi Door Modulex - Semodul
18: Digi Door Modulex - Semodul
19: Digi Kiosk - Semodul
20: Digi Kiosk - Semodul
21: Monitores digitales - Semodul
22: Monitors digitals - Semodul
23: Exterior Modulex - Semodul
24: Exterior Modulex - Semodul
25: Pacific Exterior Modulex - Semodul
26: Pacific Exterior Modulex - Semodul
27: Messenger Exterior Modulex - Semodul
28: Messenger Exterior Modulex - Semodul
29: Compass Modulex - Semodul
30: Compass Modulex - Semodul
31: Compass Totem Modulex - Semodul
32: Compass Totem Modulex - Semodul
33: Macer Exterior Modulex - Semodul
34: Macer Exterior Modulex - Semodul
35: Basic Exterior Modulex - Semodul
36: Basic Exterior Modulex - Semodul
37: Pacific Interior Modulex - Semodul
38: Pacific Interior Modulex - Semodul
39: Messenger Interior Modulex - Semodul
40: Messenger Interior Modulex - Semodul
41: Infinity Classic Modulex - Semodul
42: Infinity Classic Modulex - Semodul
43: Infinity Basic - Semodul
44: Infinity Basic Modulex - Semodul
45: Macer Interior Modulex - Semodul
46: Macer Interior Modulex - Semodul
47: Panorama Modulex - Semodul
48: Panorama Modulex - Semodul
49: Ocean Modulex - Semodul
50: Ocean Modulex - Semodul
51: Basic Interior Modulex - Semodul
52: Basic Interior Modulex - Semodul
53: Basic Bond Modulex - Semodul
54: Basic Bond Modulex - Semodul
55: Sail Modulex - Semodul
56: Sail Modulex - Semodul
57: Via Modulex - Semodul
58: Via Modulex - Semodul
59: Basic Seguridad Modulex - Semodul
60: Basic Seguretat Modulex - Semodul
61: Sirius Modulex - Semodul
62: Sirius Modulex - Semodul
63: Corpóreos
64: Corporis
65: Vinilos
66: Vinils
67: Vitrinas
68: Vitrines
69: Acabados en vinilo
70: Acabats en vinil
71: Acabados especiales Modulex - Semodul
72: Acabats especials Modulex - Semodul
73: Braille Modulex - Semodul
74: Braille Modulex - Semodul
75: Galería
76: Galeria
77: Contacto Semodul - Distribuidor Modulex
78: Contacto
79: Contacte Semodul - Distribuïdor Modulex
80: Contacte
81: No permitido
82: No permès
83: Compass - Semodul Distribuidor Modulex
84: Compass - Semodul Distribuïdor Modulex
85: Compass Totem - Semodul Distribuidor Modulex
86: Compass Totem - Semodul Distribuïdor Modulex
87: Pacific Exterior - Semodul Distribuidor Modulex
88: Pacific Exterior - Semodul Distribuïdor Modulex
89: Messenger Exterior - Semodul Distribuidor Modulex
90: Messenger Exterior - Semodul Distribuïdor Modulex
91: Macer Exterior - Semodul Distribuidor Modulex
92: Macer Exterior - Semodul Distribuïdor Modulex
93: Basic Exterior - Semodul Distribuidor Modulex
94: Basic Exterior - Semodul Distribuïdor Modulex
95: Pacific Interior - Semodul Distribuidor Modulex
96: Pacific Interior - Semodul Distribuïdor Modulex
97: Messenger Interior - Semodul Distribuidor Modulex
98: Messenger Interior - Semodul Distribuïdor Modulex
99: Infinity - Semodul Distribuidor Modulex
100: Infinity - Semodul Distribuïdor Modulex
101: Macer Interior - Semodul Distribuidor Modulex
102: Macer Interior - Semodul Distribuïdor Modulex
103: Panorama - Semodul Distribuidor Modulex
104: Panorama - Semodul Distribuïdor Modulex
105: Basic Interior - Semodul Distribuidor Modulex
106: Basic Interior - Semodul Distribuïdor Modulex
107: Basic Bond - Semodul Distribuidor Modulex
108: Basic Bond - Semodul Distribuïdor Modulex
109: Sail - Semodul Distribuidor Modulex
110: Sail - Semodul Distribuïdor Modulex
111: Via - Semodul Distribuidor Modulex
112: Via - Semodul Distribuïdor Modulex
113: Basic Seguridad - Semodul Distribuidor Modulex
114: Basic Seguretat - Semodul Distribuïdor Modulex
115: Sirius - Semodul Distribuidor Modulex
116: Sirius - Semodul Distribuïdor Modulex
117: Vinilos
118: Vinils
119: Vinilos
120: Vinils
121: Láminas solares - Vinilos protección solar
122: Solar - Vinils de protecció solar
123: Vinilos espejo
124: Vinils mirall
125: Vinilos de seguridad
126: Vinils de seguretat
127: MMS Software
128: MMS Software - Reserva
129: MMS Software - Extiende
130: MMS Software - Finaliza
131: MMS Software
132: MMS Software - Reserva
133: MMS Software - Estén
134: MMS Software - Finalitza
135: Resource Central
136: Resource Central
137: WallArt
138: WallArt